Onze visie

Onze visie geeft Intermaris de juiste richting en ambities om te doen wat onze (toekomstige) bewoners van ons nodig hebben.    

Onze visie in het kort  

In de visie staat per thema beschreven wat we (gaan) doen voor de bewoner, de stad, de wijk en de woning. En wat dit betekent voor onze organisatie. Hieronder staan onze thema's kort beschreven.  

 • De bewoner staat centraal
  Iedereen verdient een fijn thuis. Plezierig wonen is een primaire levensbehoefte; het is de basis voor het creëren van je leven. Bij Intermaris zetten we ons dagelijks in om dit mogelijk te maken. Voor onze huidige bewoners én toekomstige bewoners.  

 • Goed wonen, nu en in de toekomst 
  We willen de planeet ook bewoonbaar houden voor de generaties na ons. Dat doen we door onze CO2-uitstoot te beperken. En door negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.  
 • Sterke bewoners, sterke wijken 
  We werken aan gemengde wijken, buurten en woongebouwen. Waar bewoners naar elkaar omkijken.
 • Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare huurders
  We leveren onze bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners die (tijdelijk) moeite hebben om mee te komen in de samenleving. 
 • Goed ouder worden
  We werken aan geschikte woningen of woonvormen die passen bij onze oudere huurders. Samen met onze zorg- en welzijnspartners bieden we goede zorg en ondersteuning. We stimuleren hun deelname aan de samenleving.  
 • Voldoende passende woningen 
  We zetten extra in op het vergroten van de kans op een woning voor mensen die in de knel zitten op de woningmarkt. 
 • Betrokken, betrouwbaar en ambitieus 
  We willen onze bewoners en partners kennen en een goede relatie met ze hebben. Zodat onze dienstverlening blijft aansluiten bij de veranderende woonbehoeften.