Woning toewijzen

Voor het verhuren van onze sociale huurwoningen zijn er regels. Deze regels zijn door de overheid bepaald.

Er zijn drie belangrijke regels voor woning toewijzen

  1. regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen aan de juiste personen;
  2. regels voor passend toewijzen;
  3. regels voor het verhuren van woningen aan bepaalde groepen.

1. Toewijzen van sociale huurwoningen aan de juiste personen

Deze regels zorgen ervoor dat woningcorporaties zoals Intermaris woningen verhuren aan mensen met een lager inkomen. We moeten onze sociale huurwoningen (met een huurprijs tot € 879,66, prijspeil 2024) toewijzen aan:

  • Eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 44.769 (prijspeil 2024).
  • Meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 52.671 (prijspeil 2024).

Binnen de Europese regels is een vrije toewijzingsruimte van 7,5%. Dat betekent dat we 7,5% van onze sociale huurwoningen mogen verhuren aan mensen met een hoger inkomen dan hierboven staat. Dat gaat bijvoorbeeld om mensen met urgentie. Of mensen die doorstromen naar een andere woning.

2. Passend toewijzen

Door passend toewijzen voorkomen we dat iemand een te dure woning huurt. De huur past bij het inkomen van de huurder. Aan mensen met een laag inkomen mogen wij geen woning verhuren met een kale huurprijs boven de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Lees hier meer over passend toewijzen.

3. Een andere belangrijke regel is het verhuren van woningen aan bepaalde groepen

Dat betekent dat wij een aantal van onze woningen moeten verhuren aan mensen die met een bijzondere reden een huis nodig hebben. Dat gaat over:

  • personen met urgentie of spoedzoekersregeling;
  • personen met een verblijfsvergunning (statushouders);
  • personen uit een zorg- of maatschappelijke instelling, zoals een jeugdzorginstelling of gevangenis;
  • personen die een aangepaste woon-zorgwoning nodig hebben;
  • personen die moeten verhuizen omdat de sociale huurwoning waar ze nu wonen wordt gesloopt of vernieuwd.

Hier maken we met de gemeenten afspraken over.