Huurverlaging 2024

Huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur

Is uw inkomen na 2022 lager geworden?

Is uw inkomen de afgelopen zes maanden of al langer gedaald? Misschien heeft u dan recht op huurverlaging. Kijk eerst of u aan alle voorwaarden voldoet. Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan hier huurverlaging aan

Misschien heeft u recht op huurtoeslag

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor huurverlaging? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Klik hier voor meer informatie over huurtoeslag.

Veel gevraagd over Huurverlaging 2024

Wat zijn de voorwaarden om huurverlaging te krijgen?

Algemeen

 • U woont in een sociale huurwoning. 
 • U heeft in 2023 niet al een huurverlaging naar € 575,03 gehad.
 • U woonde voor of op 1 maart 2023 al in uw woning. 
 • Woont u alleen? Dan mag uw belastbare jaarinkomen maximaal € 24.840 zijn. Of € € 26.430 als u AOW krijgt. 
 • Woont u met twee of meer personen? Dan mag het totale belastbare jaarinkomen van alle personen in uw huishouden bij elkaar opgeteld maximaal € 32.370 zijn. Of € 35.150 als minstens één persoon AOW krijgt.  
 • Heeft u thuiswonende kinderen? En waren zij op 1 januari 2024 nog geen 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. 

Voldoet u aan alle voorwaarden?

Vraag dan hier huurverlaging aan. Heeft u recht op huurverlaging? Dan gaat deze in op de eerste dag van de tweede maand na uw (complete) aanvraag. 

Goed om te weten:

Bij uw aanvraag huurverlaging moet u een aantal documenten inleveren. Lees hier welke documenten u nodig heeft.

Welke huurders krijgen huurverlaging?

Algemeen

Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en een huur boven de € 577,91.

Hoe vraag ik zelf huurverlaging aan?

Algemeen

Is uw inkomen de afgelopen zes maanden of al langer gedaald? Misschien heeft u dan recht op huurverlaging. Kijk eerst of u aan alle voorwaarden voldoet.

Voldoet u aan alle voorwaarden?

Vraag dan hier huurverlaging aan.

Bij uw aanvraag huurverlaging moet u een aantal documenten inleveren

Lees hier welke documenten u nodig heeft.

Weet Intermaris hoe hoog mijn inkomen precies is?

Algemeen

Nee. Wij vragen geen inkomensgegevens op bij de Belastingdienst voor de huurverlaging.

Hoe krijg ik huurverlaging?

Algemeen

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan hier huurverlaging aan. Heeft u recht op huurverlaging? Dan gaat deze in op de eerste dag van de tweede maand na uw (complete) aanvraag. 

Goed om te weten:

Bij uw aanvraag huurverlaging moet u een aantal documenten inleveren. Lees hier welke documenten u nodig heeft.

Waarom hebben sommige huurders recht op huurverlaging?

Algemeen

De overheid heeft dit besloten voor huurders met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum. De overheid wil zo zorgen dat de sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor mensen met een laag inkomen. 

Welke documenten moet ik inleveren bij mijn aanvraag huurverlaging?

Algemeen


We vragen een uittreksel van de gemeente (BRP) met daarop het aantal personen in uw huishouden

Daarmee toont u aan hoeveel personen er op uw adres wonen.

 • Woont u in de gemeente Hoorn? Vraag dan uittreksel 'Woningtoewijzing Intermaris' aan.
 • Woont u in de gemeente Purmerend? Vraag dan 'Uittreksel uit de Basisregistratie Personen met historische adressen (voor bv Woningbouwvereniging)' aan.
 • Woont u in de gemeente Waterland? Vraag dan een BRP-uittreksel aan en geef daarbij aan dat uw huishoudgrootte daarop moet staan.

Goed om te weten:

Het uittreksel van de gemeente kost geld. Het bedrag verschilt per gemeente. 

Ook vragen we inkomensbewijzen van alle personen met inkomen uit loon, uitkering, onderneming of overige werkzaamheden

Heeft u thuiswonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger waren dan 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Van hen hoeft u onderstaande inkomensbewijzen niet te uploaden.

 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst (2022) van alle personen in uw huishouden die ouder zijn dan 18 jaar. Vraag deze snel en gemakkelijk online aan op de website van de Belastingdienst.
 • Heeft u of hebben meer personen in uw huishouden inkomen uit loon of een uitkering? Dan vragen we van al deze personen één loonstrook of uitkeringsspecificatie vanaf het moment dat het inkomen laag is. Let op; dit moet minimaal zes maanden geleden zijn. Ook vragen we de loonstrook of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand.
 • Heeft u of hebben meer personen in uw huishouden inkomen uit een onderneming? Dan vragen we van al deze personen een verklaring met de schatting van de winst over de laatste zes maanden. Opgesteld en ondertekend door de boekhouder of accountant.
 • Heeft u of hebben meer personen in uw huishouden inkomen uit overige werkzaamheden? Dan vragen we van al deze personen een schatting van het bruto-inkomen van de laatste zes maanden. Dit zijn de opbrengsten van die werkzaamheden min de daarvoor gemaakte kosten.

Voldoet u aan alle voorwaarden én heeft u alle gevraagde documenten verzameld? Vraag dan huurverlaging aan!

Telt het inkomen van een medebewoner mee?

Algemeen

Ja, het inkomen van alle medebewoners telt mee. Behalve dat van uw thuiswonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger waren dan 27 jaar.  

Wat is een 'hoge huur'?

Algemeen

Een netto (of kale) huur boven € 575,03. Of een huur die door de huurverhoging op 1 juli hoger wordt dan € 575,03. 

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel?

Algemeen

Misschien heeft u dan toch recht op huurverlaging. Dit geldt als uw inkomen minstens zes maanden of langer lager is dan de inkomensgrens. Lees meer op deze pagina. 

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Algemeen

Is uw inkomen na 2022 lager geworden? En voldoet u ook aan de andere voorwaarden? Dan kunt u zelf huurverlaging aanvragen. Heeft u recht op huurverlaging? Dan gaat deze in op de eerste dag van de tweede maand na uw (complete) aanvraag.  

Heeft de huurverlaging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, door de huurverlaging kan het zijn dat u minder huurtoeslag krijgt. Maar het bedrag dat u minder aan huurtoeslag krijgt, is altijd lager dan het bedrag van de huurverlaging. Daarom is huurverlaging altijd voordelig voor u.

U moet uw nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst

Dit doet u op Mijn Toeslagen.

Wat als ik het niet eens ben met mijn huurprijs?

Algemeen

Informatie over huurverlaging kunt u lezen op de website van de Huurcommissie. U kunt ook bellen met hen op telefoonnummer 1400. Daarna kunt u beslissen om uw vraag officieel aan de Huurcommissie voor te leggen.