Huurverlaging 2024

Huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur

Is uw inkomen na 2022 lager geworden?

Is uw inkomen de afgelopen zes maanden of al langer gedaald? Misschien heeft u dan recht op huurverlaging. Kijk eerst of u aan alle voorwaarden voldoet. Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan hier huurverlaging aan

Misschien heeft u recht op huurtoeslag

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor huurverlaging? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Klik hier voor meer informatie over huurtoeslag.

Veel gevraagd over Huurverlaging 2024

Wat zijn de voorwaarden om huurverlaging te krijgen?

Algemeen

  • U woont in een sociale huurwoning. 
  • U heeft in 2023 niet al een huurverlaging naar €575,03 gehad.
  • U woont voor of op 1 maart 2023 in uw woning. 
  • Woont u alleen? Dan mag uw belastbare jaarinkomen maximaal € 24.840 zijn. Of € €26.430 als u AOW krijgt. 
  • Woont u met twee of meer personen? Dan mag het totale belastbare jaarinkomen van alle personen in uw huishouden bij elkaar opgeteld maximaal € 32.370 zijn. Of € 35.150 als minstens één persoon AOW krijgt.  
  • Heeft u thuiswonende kinderen? En waren zij op 1 januari 2024 nog geen 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. 

Hoe vraag ik zelf huurverlaging aan?

Algemeen

Is uw inkomen de afgelopen zes maanden of al langer gedaald? Misschien heeft u dan recht op huurverlaging. Kijk eerst of u aan alle voorwaarden voldoet.

Voldoet u aan alle voorwaarden?

  • Vraag dan hier huurverlaging aan.

Welke huurders krijgen huurverlaging?

Algemeen

Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en een huur boven de € 577,91.

Weet Intermaris hoe hoog mijn inkomen precies is?

Algemeen

Nee. Wij vragen geen inkomensgegevens op bij de Belastingdienst voor de huurverlaging.

Hoe krijg ik huurverlaging?

Algemeen

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan hier huurverlaging aan. Heeft u recht op huurverlaging? Dan gaat deze in op de eerste dag van de tweede maand na uw (complete) aanvraag. 

Waarom krijgen sommige huurders huurverlaging in 2023?

Algemeen

De overheid heeft dit besloten voor huurders met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum. De overheid wil zo zorgen dat de sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor mensen met een laag inkomen. 

Telt het inkomen van een medebewoner mee?

Algemeen

Ja, het inkomen van alle medebewoners telt mee. Behalve dat van uw thuiswonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger waren dan 27 jaar.  

Hoe weet ik of ik een huurverhoging of huurverlaging krijg?

Algemeen

We stuurden u in april of mei een bericht. 

  • Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur waarschijnlijk op 1 juli omhoog. U kreeg daarover bericht in april. 
  • Geldt de huurverlaging wel voor u? Dan kreeg u daarover bericht in begin mei. 

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel?

Algemeen

Misschien heeft u dan toch recht op huurverlaging. Dit geldt als uw inkomen minstens zes maanden of langer lager is dan de inkomensgrens. Lees meer op deze pagina. 

Wat is een 'hoge huur'?

Algemeen

Een netto (of kale) huur boven € 575,03. Of een huur die door de huurverhoging op 1 juli hoger wordt dan € 575,03. 

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Algemeen

Heeft de huurverlaging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, door de huurverlaging kan het zijn dat u minder huurtoeslag krijgt. Maar het bedrag dat u minder aan huurtoeslag krijgt, is altijd lager dan het bedrag van de huurverlaging. Daarom is huurverlaging altijd voordelig voor u.

U hoeft zelf niets door te geven aan de Belastingdienst

Wij geven uw nieuwe huur door. Als uw huurtoeslag daardoor lager wordt, gaat dat dus vanzelf. Wilt u weten of wij uw nieuwe huurprijs al hebben doorgegeven aan de Belastingdienst? Log dan in op Mijn Toeslagen.

Wat als ik het niet eens ben met mijn huurprijs?

Algemeen

Informatie over huurverlaging kunt u lezen op de website van de Huurcommissie. U kunt ook bellen met hen op telefoonnummer 1400. Daarna kunt u beslissen om uw vraag officieel aan de Huurcommissie voor te leggen.